NATUURBRAND-RISICO  INDEX (online wildfire risc index monitoring system)
Monitoring Systeem
uitgevoerd met de iBOX datalogger 

Zie kaart van Nederland met brandgevaar in Veiligheidsregios in Nederland

Zie ook de aandacht in de pers voor dit systeem:  
NRC  (pdf)
 

EKOPOWER heeft i.s.m. met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
een uniek systeem ontwikkeld om het brandgevaar in de natuur ONLINE te monitoren.
Dit systeem is sinds 2010 in gebruik en ondertussen is de derde  generatie ontwikkeld,

met een aantal praktische verbeteringen (o.a.  4G  communicatie i.p.v GPRS).
Het syteem is autonoom, heeft geen aansluiting nodig voor voeding (klein zonnepaneel is al voldoende) 

en de koppeling aan internet is draadloos via 4G netwerk.

De meetgegevens (meteorologische parameters en de droogte van het hout) worden ieder uur automatisch

draadloos (via 4G ) naar de server van EKOPOWER gestuurd en worden verwerkt tot bruikbare grafieken en

conclusies, die via en website afgelezen kunnen worden.


Eigenschappen en functies van het systeem


> Veiligheid verhogend door optimale informatie voorziening
> Kosten besparend (geen onnodige inspectie of luchtverkenningen)
> ONLINE Monitoring van brandgevaar in de natuur (bos, heide, etc.)
> Direct en overal inzicht in de mate van brandgevaar
> Optimale voorbereiding en paraatstelling van brandweerkorpsen en veiligheidsregio's.

Kortom een investering, die rendement oplevert voor zowel de brandveiligheid in de natuur

als bij het uitoefenen van de taken door veiligheidsregio's, brandweerkorpsen en natuur-beheeerders.

Bovendien kan het publiek (door beter ge´nformeerd te zijn) meer eigen verantwoordelijkheid nemen,
hetgeen een preventieve werking kan hebben bij het ontstaan van brand in de natuur.


natuur brandgevaar metingen in de duinen van schoorl
Natuur Brandgevaar Index Monitoring Systeem 

 Voor professionele gebruikers zijn bovendien meer details beschikbaar:
- uitgebreide ONLINE grafieken van meteorologische parameters
- meting van de droogte van het hout
- operationele conlusies die op basis van een speciaal algoritme wordt bepaald
  (alleen toegankelijk voor veiligheidsregio's en brandweerkorpsen)
- conclusie voor publiek, met ONLINE brandgevaar indicator op de website
 
Omdat de lokale weersomstandigheden sterk kunnen verschillen (o.a. wind en  ongelijkmatige verdeling van neerslag)

zijn de meetpunten representatief voor het gebied rondom het meetpunt en is het gewenst om de meetpunten op

een juiste manier geografisch te verspreiden. Op die manier kan een optimaal beeld worden verkregen van de

natuurbrandgevaar-index in diverse natuurgebieden.
 

Vraag vrijblijvend informatie aan bij EKOPOWER