NATUUR BRANDGEVAAR INDEX
Monitoring Systeem

(online nature fire index monitoring system)
 
Klein brandgevaar
(low risk of  fire)
brandgevaar index  Groot brandgevaar
 (high risk of fire)

 

Zie kaart van Nederland met brandgevaar in Veiligheidsregios in Nederland

 Zie ook de aandacht in de pers voor dit systeem:
Volkskrant  
NU.nl
NRC  (pdf)

Eigenschappen en functies van het systeem


> Veiligheid verhogend door optimale informatie voorziening
> Kosten besparend (geen onnodige inspectie of luchtverkenningen)
> ONLINE Monitoring van brandgevaar in de natuur (bos, heide, etc.)
> Direct en overal inzicht in de mate van brandgevaar
> Optimale voorbereiding en paraatstelling van brandweerkorpsen
    en veiligheidsregio

Kortom een investering, die rendement oplevert voor zowel de brandveiligheid in de natuur

als bij het uitoefenen van de taken door veiligheidsregio's, brandweerkorpsen en natuur-beheeerders.

Bovendien kan het publiek (door beter ge´nformeerd te zijn) meer eigen verantwoordelijkheid nemen,
hetgeen een preventieve werking kan hebben bij het ontstaan van brand in de natuur.


natuur brandgevaar metingen in de duinen van schoorl
Natuur Brandgevaar Index Monitoring Systeem 

EKOPOWER heeft i.s.m. met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
een uniek systeem ontwikkeld om het brandgevaar in de natuur ONLINE te monitoren.
Dit systeem is reeds een aantal jaren in gebruik en ondertussen is de tweede generatie ontwikkeld,

met een aantal praktische verbeteringen.
Het syteem is autonoom, heeft geen aansluiting nodig voor voeding (klein zonnepaneel is al voldoende) 

en de koppeling aan internet is draadloos via GPRS.

De meetgegevens (meteorologische parameters en de droogte van het hout) worden ieder uur automatisch

draadloos (via GPRS) naar de server van EKOPOWER gestuurd en worden verwerkt tot bruikbare grafieken en

conclusies, die via en website afgelezen kunnen worden. Ook worden de gegevens  online weergegeven op en kaart.

 Voor professionele gebruikers zijn bovendien meer details beschikbaar:
- uitgebreide ONLINE grafieken van meteorologische parameters
- meting van de droogte van het hout
- operationele conlusies
  (alleen toegankelijk voor veiligheidsregio's en brandweerkorpsen)
- conclusie voor publiek, met ONLINE brandgevaar indicator op de website
  (rood is zeer brandgevaarlijk, groen weinig brandgevaar)

brandgevaar index   
Klik op de figuur voor aktuele waarde
van het brandgevaar index bij VNOG
 
Omdat de lokale weersomstandigheden sterk kunnen verschillen (o.a. wind en  ongelijkmatige verdeling van neerslag)

zijn de meetpunten representatief voor het gebied rondom het meetpunt en is het gewenst om de meetpunten op

een juiste manier geografisch te verspreiden. Op die manier kan een optimaal beeld worden verkregen van de

brandgevaar-index in diverse natuurgebieden.

Het nieuw ontwikkelde systeen wordt thans geproduceerd en geplaatst.

 

Vraag vrijblijvend informatie aan bij EKOPOWER